Przychodnia Miejska nr 1
wraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
przy ulicy Idzikowskiego w Sulejówku.
Inwestor: Gmina Miasta Sulejówek.
Projekt wykonawczy – 2008, realizacja – 2010.