Biuletyn Informacyjny zrealizowany dla Urzędu Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy.